Search for a Composer

Johann Christoph Bach

Recent Bach releases

Lamento: Bach, Bernhard, Biber, Froberger & Schmelzer
Lamento: Bach, Bernhard, Biber, Froberger & Schmelzer

£12.56

(Alpha)

JS Bach - Christ lag in Todesbanden
JS Bach - Christ lag in Todesbanden

£12.56

(EPR Classic)

Bach Family - Cantatas
Bach Family - Cantatas

£12.56

(Ricercar)

Glauben, Lieben, Hoffen: Castello, Schutz, Joh. Christoph Bach, Geist
Glauben, Lieben, Hoffen: Castello, Schutz, Joh. Christoph Bach, Geist

£13.05

(Coviello Classics)