Janacek - Moravian Folk Songs | Supraphon SU41832

Janacek - Moravian Folk Songs

£12.56

Usually available for despatch within 3-5 working days

Label: Supraphon

Cat No: SU41832

Format: CD

Number of Discs: 1

Genre: Vocal/Choral

Release Date: 18th September 2015

Contents

Artists

Martina Jankova (soprano)
Tomas Kral (baritone)
Ivo Kahanek (piano)

Works

Janacek, Leos

Folk Poetry of Hukvaldy in Songs (13)
Moravian Folk Poetry in Songs (selection)

Artists

Martina Jankova (soprano)
Tomas Kral (baritone)
Ivo Kahanek (piano)

About

Leoš Janáček is one of the composers who brought fame to Czech music worldwide, and his Glagolitic Mass, Sinfonietta and mature operas are regularly performed on prominent stages around the globe. Yet the composer’s folk-based works have remained relatively little known, even though traditional songs pulsate in the very heart of his music, significantly forming his singular idiom, and serving as a source of inspiration without which Janáček’s oeuvre simply cannot be imagined.

Owing to the artist’s collecting passion, today we can enjoy numerous lovely songs which have been preserved in both music scores and period audio recordings. The collections Moravian and Hukvaldy Folk Poetry in Songs contain the most beautiful of them all. Janáček left the songs in their pure form, afforded to them by the landscape and the people living in it, merely – and with the sensitivity of a precious painting restorer – furnishing them with congenial piano accompaniments.

The landscape and the language of Janáček’s Hukvaldy and Moravia have also been imprinted in the very souls of the artists who have recorded this album, focusing on the purity of folk songs, reflecting simple directness and enchanting poetics.

Recorded at the Martinů Hall, Academy of Music, Prague, October 2014 and April 2015.

Track Listing:
FOLK POETRY OF HUKVALDY IN SONGS
1. Ondraš, Ondraš
2. Ty ukvałsky kosteličku!
3. Ma miła mamulko
4. Na tych fojtovych łukach
5. Proč kalinko smutna stojiš?
6. Fojtova Hanka
7. Pasavała kravarečka
8. Co su to za tině?
9. V našim dvoře dub
10. Dyž sem ja šeł přes černy les
11. Ty ukvałsky kosteličku!
12. Pan Buh vam zaplať!
13. Dyž sem ja šel kolem dvorka

MORAVIAN FOLK POETRY IN SONGS (selection)
14. Loučení s milou / Ach, dyž sem já šéł od svéj milenky
15. Osamělý / Bože muoj, Otče muoj
16. Kolín / Kolíne, Kolíne, na pěkné rovině
17. Bolavá hlava / Na trávníčku, na zeleném
18. Milenec vrah / Stójí Jano při potoce
19. Pohřeb zbojníkův / Ked zme šli na hody
20. Jindy a nyní / Hrdelenko moje
21. Tíha / Těžko je mi, těžko na mojim srdečku
22. Karafiát / Před vaší je zahrádečka
23. Láska / Ej łásko, łásko, ty nejsi stáłá
24. Kvítí milodějné / Chodiła po roli
25. Jabúčko / Fuč, větříčku, z podolé
26. Tužba / Ej Janku, Janíčku, voňavý hřebíčku
27. Slib / Dycky mně má miłá slubovała
28. Šafárova céra / Skázała mně včéra šafárova céra
29. Polajka / Polajko, polajko
30. Nejistota / U Dunaja stála
31. Hájný / Hájíčku zelený, kdo ťa hájit bude
32. Záře od milého / Zdálo se mně, zdálo
33. Kukačka / Ide šohaj po ulici
34. Pomluva / Pověz mi, synečku
35. Łavečka / Ta naša łavečka
36. Loučení / Počuvaj, počuvaj
37. Kalina / Proč, kalino, neprokvétáš
38. Daleko provdaná / Zadała máti, zadała céru
39. Dobrá rada / Žałovał sa pták ptákovi
40. Pérečko / Stójí šohaj pod naším okénkem
41. Komu kytka / Sedělo děvča v trávě zelenéj
42. Koníčky milého / Dybych já věděła
43. Kouzlo / Co to máš, děvečko
44. Obrázek milého / Šła děvečka do haječka
45. Jabłuňka / Po zahradce chodiła
46. Věrnosť / Około Hradišča teče voda čistá
47. Červená jabúčka / Před našimi okny
48. Stálosť / Zelené sem seła
49. Muzikanti / Muzikanti, co děláte
50. Co je to za nebe / Co je to za nebe
51. Památky / Toto je ten chodníček

Error on this page? Let us know here

Need more information on this product? Click here