Paused

 • 1
  Luonnotar, op.70 (1913)
 • 2
  Tapiola, op.112 (1926)
 • 3
  Pelléas och Mélisande, op.46 (1904-05): 1. Vid slottsporten (At the Castle Gate, Prelude to Act I, Scene 1)
 • 4
  Pelléas och Mélisande, op.46 (1904-05): 2. Mélisande (Prelude to Act I, Scene 2)
 • 5
  Pelléas och Mélisande, op.46 (1904-05): 3. Påstranden vid hafvet (At the Seashore, Melodrama from Act I, Scene 4)
 • 6
  Pelléas och Mélisande, op.46 (1904-05): 4. Vid en källa i parken (By a Spring in the Park, Prelude to Act II, Scene 1
 • 7
  Pelléas och Mélisande, op.46 (1904-05): 5. De trenne blinda systrar (The Three Blind Sisters, Mélisande's Song from Ac
 • 8
  Pelléas och Mélisande, op.46 (1904-05): 6. Pastorale (Melodrama from Act III, Scene 4)
 • 9
  Pelléas och Mélisande, op.46 (1904-05): 7. Mélisande vid spinnrocken (Mélisande at the Spinning Wheel, Prelude to A
 • 10
  Pelléas och Mélisande, op.46 (1904-05): 8. Mellanaktsmusik (Entr'acte, Prelude to Act IV, Scene 1)
 • 11
  Pelléas och Mélisande, op.46 (1904-05): 9. Mélisandes död (The Death of Mélisande, Prelude to Act V, Scene 2)
 • 12
  Rakastava (The Lover), op.14 (1893, rev. 1911-12): 1. Rakastava
 • 13
  Rakastava (The Lover), op.14 (1893, rev. 1911-12): 2. Rakastetun tie (Den älskades väg/The Path of His Beloved).
 • 14
  Rakastava (The Lover), op.14 (1893, rev. 1911-12): 3. Hyvää iltaa... Jää hyvästi (God afton... Farväl! / Good Evening!... Farewell!)
 • 15
  Vårsång (Spring Song), op.16 (1892, rev. 1895, 1902)