Great Singers at the Mariinsky Theatre | Nimbus - Prima Voce NI7865

Great Singers at the Mariinsky Theatre

£7.65

Usually available for despatch within 2-3 working days

Label: Nimbus - Prima Voce

Cat No: NI7865

Format: CD

Number of Discs: 1

Genre: Vocal/Choral

Contents

Artists

Andrei Labinsky
David Yuzhin
Antonina Nezhdanova
Dmitri Smirnov
Vladimir Kastorsky
Yevgeniy Vitting
Yevgeniya Zbruyeva
Maria Kovalenko
Mikhail Karakash
Yevgeniya Bronskaya
Lydia Lipkovskya
Leonid Sobinov
Lev Sibiryakov
Olimpia Boronat
Elena Katulskaya
Yevgeniya Popello-davidova

Artists

Andrei Labinsky
David Yuzhin
Antonina Nezhdanova
Dmitri Smirnov
Vladimir Kastorsky
Yevgeniy Vitting
Yevgeniya Zbruyeva
Maria Kovalenko
Mikhail Karakash
Yevgeniya Bronskaya
Lydia Lipkovskya
Leonid Sobinov
Lev Sibiryakov
Olimpia Boronat
Elena Katulskaya
Yevgeniya Popello-davidova

Error on this page? Let us know here

Need more information on this product? Click here