Paused

 • 1
  Tallis: O Salutaris Hostia
 • 2
  Tallis: Wipe Away My Sins
 • 3
  Tallis: 9 Psalm Tunes - #3 Why Fum'th In Fight
 • 4
  Tallis: Ave Rosa Sine Spinis
 • 5
  Tallis: Blessed Be Thy Name
 • 6
  Tallis: Te Lucis Ante Terminum I
 • 7
  Tallis: In Manus Tuas
 • 8
  Tallis: Te Lucis Ante Terminum II
 • 9
  Tallis: Salvator Mundi II
 • 10
  Tallis: 9 Psalm Tunes - #4 O Come In One To Praise The Lord
 • 11
  Tallis: When Jesus Went Into Simon The Pharisee's House
 • 12
  Tallis: Euge Caeli Porta
 • 13
  Tallis: Mass For 4 Voices - 1. Gloria
 • 14
  Tallis: Mass For 4 Voices - 2. Credo
 • 15
  Tallis: Mass For 4 Voices - 3. Sanctus
 • 16
  Tallis: Mass For 4 Voices - 4. Benedictus
 • 17
  Tallis: Mass For 4 Voices - 5. Agnus Dei
 • 18
  Tallis: Laudate Dominum
 • 19
  Tallis: Miserere Nostri